Търсене

  

ЕНЕРГИЕН КАЛКУЛАТОР - РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ ЗА 10 kW ТОПЛИННА МОЩНОСТ - 2010 год.

Показатели Термопомпа вода-вода Термопомпа въздух-вода Термопомпа въздух-вода Газов котел
пропан бутан
Газов котел
земна газ
Котел на пелети Нафтов котел Електрически котел
Коефицент на преобразуване 4,4
при температура на подаващата вода 45°С
4,18
при температура на подаващата вода 45°С и външна температура 6°С
3,20
средногодишен коефицент при температура на подаващата вода 45°С
КИЕ = 109%
КИЕ = КПД + топлина от изходящите газове
КИЕ = 96% + 13% = 109%
КИЕ = 109%
КИЕ = КПД + топлина от изходящите газове
КИЕ = 96% + 13% = 109%
КПД = 95% КПД = 96% -
Работа при външна температура Без ограничения за външната температура

Самостоятелна работа до 0°С градуса.

При по-ниска температура от 0°С се включва периодично догряване с ел.нагревател - 3, 6 или 9kW

Без ограничения за външната температура Без ограничения за външната температура Без ограничения за външната температура Без ограничения за външната температура Без ограничения за външната температура
Разход на енергия за 1 час работа 2.27 kW/h
трифазен ток
2.39 kW/h
трифазен ток
3.13 kW/h
трифазен ток
0.81 kg/h
течна газ (пропан)
1.28 m3/h
земна газ
2 kg/h
пелети
1.12 литър/h
дизелово гориво
10.00 kW/h
трифазен ток
Цена на енергия с включен ДДС дневна
0.124лв./ kW/h,
нощна
0.0535лв./ kW/h
дневна
0.124лв./ kW/h,
нощна
0.0535лв./ kW/h
дневна
0.124лв./ kW/h,
нощна
0.0535лв./ kW/h
1.62лв./kg,
без включен акциз
0.847лв./m3 0.36лв./kg 1.85лв./литър дневна
0.124лв./ kW/h,
нощна
0.0535лв./ kW/h
Сума в лева с включен ДДС, за 10 kW топлинна енергия, за 1 час работа дневна- 0.282лв.
нощна- 0.122лв.
дневна- 0.296лв.
нощна- 0.128лв.
дневна- 0.388лв.
нощна- 0.168лв.
1.31лв.
без включен акциз
1.084лв. 0.72лв. 2.07лв. дневна- 1.24лв.
нощна- 0.54лв.


Легенда: КИЕ - Коефицент на изполване на енергията; КПД - Коефицент на полезно действие
Error: Your php install does not support GD.
This is a requirement for FBoxBot